e srecke esrecke e-srecke dls

 

е-Срећке

Дијамант 7

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 4 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,416 13,484 13,438 13,493 13,475
5 119,143 119,791 119,494 119,918 119,739
6 268,048 269,569 268,872 269,857 269,456
7 645,287 648,946 647,308 649,577 648,628
8 3,211,459 3,229,618 3,221,123 3,233,052 3,228,263

no-image

Весела Џунгла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,436 13,487 13,481 13,498 13,485
5 119,447 119,879 119,789 119,977 119,877
6 268,769 269,698 269,532 269,937 269,750
7 647,089 649,294 648,988 649,818 649,400
8 3,220,069 3,231,354 3,229,587 3,234,245 3,231,981

no-image

Банка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,446 13,485 13,482 13,498 13,492
5 119,514 119,875 119,872 119,972 119,905
6 268,918 269,747 269,721 269,944 269,840
7 647,429 649,394 649,273 649,900 649,565
8 3,222,145 3,231,846 3,231,346 3,234,350 3,232,855

no-image

Два Патуљка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,470 13,498 13,486 13,498 13,496
5 119,719 119,931 119,888 119,980 119,930
6 269,354 269,849 269,728 269,944 269,846
7 648,352 649,655 649,377 649,883 649,652
8 3,226,916 3,233,270 3,231,772 3,234,424 3,233,186

no-image

Велики Прасак

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,467 13,487 13,481 13,500 13,496
5 119,734 119,922 119,906 119,971 119,964
6 269,324 269,824 269,789 269,945 269,906
7 648,405 649,542 649,442 649,863 649,775
8 3,227,039 3,232,865 3,232,365 3,234,362 3,233,915

no-image

Пикадо

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,435 13,495 13,489 13,498 13,491
5 119,445 119,916 119,863 119,982 119,924
6 268,837 269,826 269,752 269,964 269,851
7 647,114 649,455 649,363 649,909 649,628
8 3,220,808 3,232,444 3,231,794 3,234,526 3,233,173

no-image

Моћна Кугла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,476 13,495 13,484 13,499 13,498
5 119,776 119,936 119,924 119,984 119,965
6 269,473 269,856 269,851 269,983 269,934
7 648,778 649,709 649,594 649,922 649,806
8 3,228,570 3,233,478 3,232,968 3,234,656 3,234,092

no-image

XОX

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 14 15 15 15
3 2,609 2,778 2,783 2,796 2,789
4 12,520 13,367 13,446 13,474 13,425
5 161,430 171,919 172,722 173,229 172,562
6 362,982 386,432 388,207 389,396 387,984
7 651,585 693,476 696,880 698,900 696,220
8 1,860,810 1,981,603 1,990,922 1,996,723 1,989,300

no-image

Буба мара

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 4
2 13 15 15 15 15
3 2,645 2,784 2,795 2,795 2,791
4 12,897 13,402 13,453 13,480 13,449
5 165,540 172,379 173,018 173,223 172,952
6 372,029 387,446 388,892 389,386 388,763
7 667,539 695,416 697,903 698,875 697,742
8 1,907,664 1,986,693 1,993,884 1,996,973 1,993,586

no-image

Слатки кеш

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,653 2,796 2,794 2,799 2,795
4 12,927 13,436 13,477 13,492 13,477
5 165,982 172,780 173,202 173,399 173,224
6 373,181 388,347 389,312 389,765 389,387
7 669,839 697,124 698,751 699,577 698,834
8 1,913,927 1,991,572 1,996,403 1,998,748 1,996,482

no-image

Коцкице

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 4 5 5 5 5
2 14 14 15 15 14
3 2,663 2,765 2,772 2,798 2,747
4 12,825 13,357 13,435 13,470 13,189
5 165,036 171,591 172,552 173,013 169,678
6 370,810 385,830 387,843 388,835 381,119
7 665,374 692,569 696,124 697,894 684,362
8 1,900,617 1,979,009 1,988,850 1,994,026 1,955,504

no-image

Жућа

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 22.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,734 2,778 2,771 2,788 2,780
4 13,101 13,396 13,386 13,466 13,394
5 168,719 172,068 172,050 173,010 172,233
6 379,254 386,731 386,850 388,908 387,154
7 680,441 694,270 694,307 698,103 694,913
8 1,943,956 1,983,351 1,983,794 1,994,536 1,985,571

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: