e-Srećke

XOX

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 23.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,715 2,793 2,795 2,798 2,795
4 13,069 13,454 13,485 13,495 13,475
5 167,905 173,065 173,308 173,411 173,131
6 377,707 388,980 389,566 389,807 389,234
7 677,883 698,138 699,237 699,672 698,603
8 1,935,860 1,994,656 1,997,716 1,998,992 1,995,978

no-image

Buba mara

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 23.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 15
3 2,744 2,795 2,796 2,798 2,797
4 13,255 13,467 13,488 13,492 13,481
5 170,539 173,064 173,323 173,413 173,311
6 383,287 389,037 389,538 389,796 389,542
7 687,574 698,276 699,212 699,636 699,112
8 1,964,381 1,994,928 1,997,762 1,999,045 1,997,576

no-image

Slatki keš

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 23.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,714 2,799 2,798 2,799 2,799
4 13,219 13,475 13,483 13,497 13,492
5 169,637 173,263 173,403 173,467 173,401
6 381,510 389,449 389,773 389,915 389,783
7 684,494 698,947 699,567 699,847 699,596
8 1,955,828 1,997,022 1,998,663 1,999,491 1,998,769

no-image

Kockice

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 23.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 15 15 15 14
3 2,734 2,784 2,789 2,799 2,763
4 13,184 13,439 13,480 13,486 13,259
5 169,641 172,678 173,135 173,317 170,577
6 381,268 388,202 389,202 389,537 383,236
7 684,209 696,824 698,626 699,196 687,999
8 1,954,934 1,991,008 1,995,995 1,997,623 1,966,138

no-image

Žuća

Cena:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Maks. dobitak:

200,000 do 1mil. RSD

Info
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 23.09.2021 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,770 2,793 2,792 2,794 2,795
4 13,357 13,454 13,473 13,486 13,460
5 171,648 172,959 173,068 173,297 173,043
6 385,747 388,812 389,105 389,577 389,001
7 692,387 697,928 698,377 699,231 698,260
8 1,977,948 1,994,022 1,995,282 1,997,852 1,994,925

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: