Упутство

БИНГО

У оквиру БИНГО игре постоје три врсте БИНГО добитака:

БИНГО 34

БИНГО 39

БИНГО 40+

У сваком колу једна од БИНГО опција мора бити извучена!

БИНГО 34 закључује се на извученом 34. броју. Уколико нема добитника, извлачење се наставља, а део фонда групе БИНГО добитака преноси се у следеће коло, док преостали фонд важи за добитак БИНГО 39, који се закључује на 39. броју. Уколико ни тада нема срећног добитника, још један део фонда групе БИНГО добитака преноси се у наредно коло, док остатак представља фонд за добитак БИНГО 40+, за који се наставља извлачење све док се не пронађе срећни добитник.

Постоје и додатни добици!

ЈЕДАН РЕД- бројеви у једном реду на листићу одговарају извученим бројевима (закључује се на 39. броју);  гарантовани износ је 100 динара.    

ДВА РЕДА- погођених 10 бројева у 2 реда, без обзира у којим редовима се налазе у оквиру једне БИНГО комбинације. 

ЗАМЕНА- број на потврди о уплати означен речју „Замена” одговара извученом броју за замену БИНГО игре. 

БИНГО ПЛУС

У сваком колу обавља се и извлачење за игру БИНГО ПЛУС (бројеви од 1 до 75), све док се не извуче комбинација са свих 20 погођених бројева. Додатно, после извлачења бројева за БИНГО ПЛУС, баца се модел коцкице чији се графички приказ налази на помоћном тикету. Поклапање броја добијеног бацањем коцкице са бројем означеним на помоћном тикету такође Вам обезбеђују добитак!

БИНГО ПЛУС Вам пружа шансу за многобројне добитке:


 БИНГО ПЛУС- извучени сви бројеви.
 СУПЕРЦЕНТАР- прва извучена комбинација бројева у унутрашњем квадрату.
 СУПЕРПРСТЕН- прва извучена комбинација бројева у спољашњем прстену.
 ЦЕНТАР- извучена комбинација бројева у унутрашњем квадрату по окончању извлачења добитне БИНГО ПЛУС комбинације.
 ПРСТЕН- извучена комбинација бројева у спољашњем прстену по окончању извлачења добитне БИНГО ПЛУС комбинације.
 КОЦКИЦА - број са коцкице на помоћном тикету мора да се поклопи са бројем на коцки баченој у студију.


Важно је да знате и следеће:

У једној Бинго Плус комбинацији добитак БИНГО ПЛУС искључује добитке ПРСТЕН И ЦЕНТАР који се утврђују на крају извлачења.

Добици СУПЕРЦЕНТАР И СУПЕРПРСТЕН искључују добитке ПРСТЕН и ЦЕНТАР у истој Бинго Плус комбинацији, односно добитак СУПЕРЦЕНТАР искључује добитак ЦЕНТАР, а добитак СУПЕРПРСТЕН искључује добитак ПРСТЕН.

У једној Бинго Плус комбинацији добитак БИНГО ПЛУС не искључује добитке СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН а добици СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН не искључују добитак БИНГО ПЛУС.

Изузетно, у једној БИНГО ПЛУС комбинацији добитак БИНГО ПЛУС  искључује СУПЕРЦЕНТАР или СУПЕРПРСТЕН који су утврђени на истом броју као и добитак БИНГО ПЛУС, односно на последњем броју. 

Добитак VI. (шесте) врсте - КОЦКИЦА не искључује ниједан од осталих добитака из групе Бинго Плус добитака а добици од I-V врсте не искључују добитак КОЦКИЦА.

ТЕРМИН ЕМИСИЈЕ!

ТВ БИНГО можете пратити на Happy телевизији понедељком од 19:30 часова.

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: